Laboratuvar

Laboratuvar

İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi’nin içme suyunda yakaladığı kalitenin güvencesi Kalite ve Çevre yeterlilikleridir.

Baraj gölündeki ham su kaynağından başlayarak şehirdeki servis depolarına kadar tüm aşamalarda alınan su numuneleri, son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak analiz edilmektedir.
Sağlıklı bir içme suyu üretimi için, üretimin tüm aşamalarında, haftalık, günlük ve saatlik bazlarda kalite kontrolleri yapılarak üretim bölümüne gerekli bilgi akışı sağlanmaktadır.

Laboratuvarlarda yasal mevzuatlara ve Avrupa standartlarına uygun kalitede su temini için yılda yaklaşık 102.000 analiz yapılmaktadır.

Sonuç olarak, ilk günden, yani 18 Ocak 1999’dan bu yana ulusal ve uluslararası kalite parametrelerinde %100 uyum sağlanmıştır.