Otomasyon Sistemleri

Otomasyon Sistemleri

Proje’nin teknik altyapısı, kesintisiz işletme, izleme ve bakım çalışmalarının dünya standartlarında yürütülmesini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

Bu doğrultuda en dikkat çeken teknik yeterliliklerden biri arıtma tesisindeki Kontrol Odası’ndan 7 gün 24 saat uzaktan işletme imkanı sunan SCADA Sistemi; bir diğeri ise bakım, stok ve satın alma süreçlerini bilgisayar ortamına taşıyan Bakım Yönetim Sistemi’dir.

SCADA Sistemi
Elektronik ve bilgisayar tabanlı altyapısı sayesinde, coğrafi olarak geniş bir alana yayılmış olan bir şebekenin uzaktan izlenmesi ve buradan istatistikî veri toplanmasını mümkün kılan SCADA Sistemi, Proje kapsamındaki en temel işletme ve izleme araçlarından biridir.

Proje’nin bileşenleri (baraj, artma tesisi, boru hattı, katodik koruma trafoları, pompa istasyonları, servis depoları, vs) ile ilgili tüm önemli parametreler Kontrol Odası’ndan izlenebilmekte ve gerektiğinde aşağıdaki 4 alt sistem aracılığıyla uzaktan müdahale edilebilmektedir. Bu sistemler;

•    Baraj Yönetim SCADA Sistemi,
•    Arıtma Tesisi DCS Sistemi,
•    Boru Hattı DCS Sistemi,
•    Elektrik SCADA Sistemi,

Baraj Yönetim SCADA Sistemi
Baraj, baraj gölü ve su kaynaklarının teknolojik ve bilimsel olarak gözlemlenmesi sürecinin ilk aşaması görevini üstlenen Baraj Yönetim SCADA Sistemi, baraj gölüne gelen akımları etkileyebilecek meteorolojik koşullara yönelik erken uyarı amacıyla kullanılır. Böylelikle dolu savağın gerçek zamanlı işletme yeterliliğini arttırır. Geçmiş veriler analiz edildiğinden, sistem uzun dönemli planlama için daha güvenilir bir temel de oluşturur.


Sistem havzadaki yağış ve sıcaklık, baraj gölü giriş ve çıkış akımları, baraj su seviyesi, hacmi ve topuk dreni akımları hakkında veriler sağlar.

Havzadaki çeşitli hava ve debi ölçerlerden 5 dakikalık aralıklarla (neredeyse gerçek zamanlı) edinilen veriler günlük, haftalık ve aylık değerlendirmeler yapılmasını da sağlar.

Ani gelişen hidrometeorolojik olaylara karşı büyük önem taşıyan sistem sayesinde, Kocaeli bölgesinin gelecekteki olası su problemlerine karşı önlemler alınmaktadır.

Arıtma Tesisi DCS Sistemi
Arıtma Tesisi DCS Sistemi, arıtma tesisinin etkin ve tam zamanlı kontrolüne olanak sağlar.

Ham suyun giriş akışını kontrol eden sistem, kimyasal dozlama prosesinin verimliliğini optimize eder. Durultucudan çamur uzaklaştırma ve filtre geri yıkama gibi proses ünite fonksiyonlarını otomatik olarak çalıştırır. Operatörü herhangi anormal bir proses ya da tesis koşulu hakkında haberdar ettiği için güvenlik kontrollerinin yapılmasını da sağlar.

Boru Hattı SCADA Sistemi
Boru Hattı SCADA Sistemi, 145 km uzunluğundaki su temini ve dağıtım sisteminin etkin ve gerçek zamanlı kontrolüne olanak sağlamaktadır.

Her bir depoya giriş akışlarının kontrol edilmesine olanak tanıyan bu sistem, pompa istasyonlarını da otomatik olarak çalıştırır.

Bakım çalışmalarına yardımcı olan bu sistem yardımı ile boru hatları gerektiğinde bölgesel olarak izolasyonu sağlanabilir. İşletme yılları boyunca elde edilen veriler, şebekedeki herhangi anormal bir durumda uyarı verilmesini sağlayan bir veri bankasında toplanmaktadır.

Elektrik SCADA Sistemi
Elektrik SCADA Sistemi, elektrik ve katodik koruma sistemlerinin izlenmesine olanak sağlamaktadır.

Buna göre arıtma tesisi ve büyük pompa istasyonlarının elektrik verileri izlenir; enerji tüketimleri ve enerji kalite verileri kayıt altına alınmakta; katodik koruma sistemi takip edilerek arıza durumları operatöre bildirilerek müdahale edilmesi sağlanmaktadır.