Dağıtım Şebekesi

Dağıtım Şebekesi

Proje kapsamındaki isale hatları; ana hatlar ve ISU’nun su depolarına bağlanan branşmanlardan oluşmaktadır. Ana hatlar İzmit Körfezi’nin güneyinde Gölcük ilçesine, doğusunda Kartepe ilçesine ve kuzeyinde İstanbul il sınırında bulunan Gebze-Şekerpınar’a kadar uzanır.


99.5km’si ana hat, 45.5km’si branşman olmak üzere 145 km’lik isale hattı hattı üzerinde üzerinde 2 adet ana, 4 adet tali pompa istasyonu bulunmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ISU)’ya ait 41 adet ilk kademe deposuna teslim edilen su şehir şebeke vasıtası ile son kullanıcıya ulaştırılmaktadır.

Ana Hat ve Branşmanlar
Çapı 1.2m ila 2.2m arası değişen çelik boruların oluşturduğu ana hat, branşman hatlarıyla depolara bağlanır.

Ana hatlar üzerinde yaklaşık olarak her 5 km’de bir 1.6m ile 1.2m çap aralığında 16 adet ana hat vanası bulunur. Çapı 150mm ila 800mm arası değişen düktil font  boruların oluşturduğu branşman hatları, ana hatlardan aldığı suyu İSU tarafından işletilen su depolarına iletir.

Ana hat ve branşmanlardan oluşan isale hattı, üretim ve planlama verilerine dayanılarak SCADA Sistemi aracılığıyla uzaktan izlenip işletilebilmektedir.

 
Pompa İstasyonları
Pompa istasyonlarının kullanım amacı, Kocaeli’nin coğrafi koşulları nedeniyle, yüksek kotlara su temini yaparken kaybolan basıncı geri kazanarak arıtılmış suyu servis depolarının olduğu kotlara pompalamaktır.

Gebze ve Tavşancıl’da iki ana, İzmit, Derince, Dilovası ve Arslanbey’de ise 4 ara olmak üzere 6 pompa istasyonu bulunmaktadır. Tüm istasyonlar SCADA Sistemiyle otomatik olarak ya da sahada manuel olarak işletilebilmektedir.  Ayrıca sürekli su temininin kesintisiz devamı için Gebze pompa istasyonu hariç tüm istasyonlarda enerji sistemleri dizel jeneratörler ile desteklenmektedir.

Katodik Koruma
Su temin şebekeleri yaşayan sistemler oldukları için zaman içinde korozyona maruz kalırlar. Korozyon ve oksidasyonun etkilerini azaltmak için katodik koruma sistemiyle korunan Proje, boru hatları dışarıdan üç kat polietilen sargı, içeriden ise içme suyuna uygun reçine esaslı epoksi boya ile kaplanmıştır. Katodik koruma sisteminde yer alan 340 ayrı test noktasından aylık, 6 aylık ve yıllık periyotlarda alınan ölçümler doğrultusunda konusunda uzman bakım ekibi tarafından gerekli takipler yapılmaktadır.