Kullar GES Projesi

Kullar GES Projesi

Kullar atık su arıtma  tesisi üzerine kurulumu yapılan Güneş Enerjisi Santralinde toplam 3.960 adet güneş paneli kullanılmış olup, kurulu gücü 1.000 kWh’dır. Santralde yıllık yaklaşık 1.460.000 kWh enerji üretimi planlanmıştır.

Bu miktar yaklaşık 640 hanenin yıllık elektrik tüketimine denktir.