Yuvacık HES Projesi

Yuvacık HES Projesi

İzmit Su Temini Projesi kapsamındaki İçme Suyu Arıtma Tesisi girişine bir başka Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZAYDAŞ tarafından yaptırılan Yuvacık Hidroelektrik Santrali’nin işletme ve bakım hizmetleri İzmit Su A.Ş.tarafından yürütülmektedir.

Toplam güç kapasitesi 2300 kW olan tesisin  yıllık enerji üretimi yaklaşık ortalama 9.56 Milyon kWh.'dır.

Bu miktar İzmit Su Temin Projesi’nin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %30.5'i olup, yaklaşık 2.954 hanenin yıllık elektrik tüketimine denktir.

Arıtma tesisine su temin eden mevcut hamsu boru hattı üzerine kurulan HES’in kontrol sistemi mevcut arıtma sistemi ile tam entegre olacak şekilde dizayn edilmiş olup, gerek HES tesisinden gerekse de mevcut arıtma tesisi kontrol odasından izlenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir.