Yuvacık GES Projesi

Yuvacık GES Projesi

Yuvacık İçmesuyu Arıtma Tesisi temizsu tankı üzerine kurulumu yapılan Güneş Enerjisi Santralinde toplam 3.600 adet güneş paneli kullanılmış olup, kurulu gücü 1.000 kW’dır. Santralde yıllık yaklaşık 1.460.000 kWh enerji üretimi planlanmıştır.