Yuvacık GES Projeleri

Yuvacık GES Projeleri

İzmit İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde yer alan temiz su tankı çatısı üzerine 3.600 adet fotovoltaik panel kullanılarak kurulan santralin kurulu gücü 1 MW’dır. Yıllık ortalama enerji üretim miktarı 1.33 Milyon kWh. olup yaklaşık 412 hanenin elektrik tüketimini karşılamaktadır.

İzmit İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde yer alan toplam 9 adet bina çatısı üzerine 2.899 adet fotovoltaik panel kullanılarak kurulan diğer santralin kurulu gücü de 0,962 MW’dır. Yıllık ortalama enerji üretim miktarı 1.15 Milyon kWh. olup yaklaşık 355 hanenin elektrik tüketimini karşılamaktadır.

Bu iki santralde arıtma tesisinin elektrik ihtiyacının yaklaşık %16 fazlası üretilmekte; fazla üretilen enerjinin satışı ve mahsubu gerçekleştirilerek toplam enerji giderlerinden tasarruf edilmektedir. Güneş Enerji Santralleri'nin uzaktan takip edilen kontrol sistemi mevcut olup, Arıtma Tesisi kontrol odasından izlenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir.