İSG Politikamız

İSG Politikamız

Üst Yönetim, sağlık ve güvenliğe pozitif yaklaşımın etkin ve verimli bir yönetim için esas olduğunun bilincinde olup işyerindeki tehlikelerin ve bunların çalışanlar ve toplum üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesine büyük önem vermektedir. Bu sorumluluk tüm yönetim kademelerinde öncelikli olarak uygulanmaktadır.

 

Her çalışan önce kendine, daha sonra çalışma arkadaşlarına ve halka karşı sorumlu olup,

 

•  Çalışırken kendilerinin ve diğerlerinin güvenliğinden emin olmalı,

 

•  İşlerini tesisteki ekipman ve binaların zarar görmesini önleyecek şekilde planlamalı,

 

•  İşyerindeki tehlikelerin farkında olmalı ve kontrol etmeli,

 

•  İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerini anlamalı ve bunlara uymalı,

 

•  Etkin iletişim, bilgi paylaşımı, sürekli işbirliği sağlamalı ve politikaya bağlılığı olmalıdır. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim stratejimiz, yasa, yönetmelik ve diğer gerekliliklere uyarak belirtilen hedeflere ulaşmak, yaralanmaları, iş kazalarını, sağlık bozulmalarını önlemek ve İSG performansını sürekli iyileştirmektir.

 

Levent Özkan
Genel Müdür