Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Müşteri beklentilerini eksiksiz karşılayan üstün kalitede hizmet sunarken,   faaliyetlerimizden doğan çevre etkilerinin yönetimini yaparak, çevreye olumlu katkılarımızı en yüksek seviyede tutabilmek amacı ile; 


• Çevre boyutlarımızla ilişkili,  yürürlükte olan tüm yasal ve diğer şartların ve şirket standartlarının gereklerini yerine getirmeyi,

• Sistemin çalışanlarca anlaşılması, sorumluluk ve bilinçlerinin geliştirilmesi için gerekli eğitimleri vererek, sürekli gelişimi sağlamayı, 

• Atıkların azaltılması ve geri dönüşüm için çalışmalar yaparak, çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmayı,

• Yapacağımız iyileştirmelerle, kimyasal maddeler, enerji ve diğer bütün kaynakları etkin kullanmayı ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı,

• Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz ve faaliyetlerimizden etkilenen alanlarda sürdürülebilir kalkınma ve çevre politikalarına destek vermeyi,

• Çevre Yönetim Sistemimizin kapsamı dahilinde belirlenecek çevre hedefleri ile çevreyi koruyarak, sürekli iyileşerek ve gelişerek, sektörümüzde lider ve aranan bir firma olmayı,


    taahhüt ediyoruz.

     

    Levent Özkan
    Genel Müdür