Kullar GES Projesi

Kullar GES Projesi

Kullar atık su arıtma  tesisi üzerine kurulumu yapılan Güneş Enerjisi Santralinde toplam 3.960 adet güneş paneli kullanılmış olup, kurulu gücü 1 MW dır. Santralde yıllık yaklaşık 1.00 Milyon kWh enerji üretimi gerçekleşmektedir.

Bu miktar yaklaşık 305 hanenin yıllık elektrik tüketimine denktir.