İzmit Su Temin Projesi

İzmit Su Temin Projesi

İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile gerçekleştirilen Türkiye’nin ve dünyanın en büyük özel finansmanlı su temin projesidir. Proje, Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerinden biri olan Marmara’nın doğusunda yer alan Kocaeli’de bulunmaktadır.

Proje’nin amacı Kocaeli bölgesinin ihtiyacını karşılamak üzere, kaliteli, kesintisiz temiz su temin etmektir. Bu Proje sayesinde Kocaeli bölgesinde yerel halk için istihdam, eğitim ve kariyer geliştirme imkanları yaratılmış, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne verilen öncelik ve bölgesel su kaynaklarının ileri düzeyde yönetimi ile bölgeye büyük fayda sağlanmıştır.

Proje’nin Ana Bileşenleri


Yuvacık (Kirazdere) Barajı - Doğal kaynaklardan gelen suyla beslenen baraj gölünün su tutma kapasitesi 56 milyon m3, faydalı hacmi 51,1 milyon m3’tür. “Proje Fizibilite Raporu”na göre baraj gölüne gelen yıllık ortalama su miktarı 220,8 milyon m3 ve temin edilmesi gereken teorik su miktarı ise yıllık 142 milyon m3’tür.

Arıtma Tesisi – Günlük maksimum dizayn kapasitesi 500.000 m3, günlük ortalama kapasitesi 389.000 m3 ve minimum günlük kapasitesi ise 300.000 m3’tür. Arıtma prosesi havalandırma, durultma, çamur arıtma, filtreleme ve dezenfeksiyonu içeren fiziksel ve kimyasal arıtmadan oluşmaktadır.

İsale Hatları – Proje kapsamında ana isale hattlarında içi epoksi, dışı ise polietilenle kaplı çelik borular, branşman hatlarında ise düktil font borular kullanılmıştır . Proje kapsamında toplam uzunluğu 162 km boru hattı imalatı yapılmış olup; boru hattının 145 km’si İzmit Su A.Ş.’nin, 17 km’si ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, İSU’nun sorumluğundadır. Borular korozyona karşı katodik koruma sistemiyle korunmaktadır. Su akışı ise SCADA sistemiyle izlenir ve kontrol edilir.

Pompa İstasyonları – Su temini genel olarak cazibeyle sağlanırken, Gebze ve Tavşancıl bölgelerinde su daha yüksek kotlardaki depolara terfi istasyonlarındaki 6 adet pompa ile ulaşmaktadır. Bu pompa istasyonlarının yanı sıra boru hatları üzerinde çeşitli yerlerde 4 adet de küçük pompa istasyonu bulunmaktadır.

Projenin işletmeye alındığı günden bu yana dünya standartlarında arıtılmış su temini kesintisiz olarak gerçekleştirilmiştir. Proje başlangıcında bağlantı sayısı 24 adet iken bu sayı işletme döneminde yapılan 17 ilave bağlantı ile 41’e ulaşmıştır.

Ticari işletmenin başladığı 1999 yılından bu güne Proje’den temin edilen su miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir.Tasarım, inşaat ve işletmeyi yürüten şirketler

Proje’nin, tasarım, mühendislik, imalatlar, satın alma, montaj, yapım, malzeme temini, test ve  işletmeye alınması ile ilgili çalışan şirketler şunlardır:

•    PWT Projects Ltd.

•    Water Projects International (WPI)

•    Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş.

•    Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.
Proje’nin 1999-2009 yılları arasında işletme ve bakım hizmetleri, Thames Water PLC’nin alt kuruluşu olan Thames Water International Services Limited, 2009 yılından Proje’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiği 2014 yılına kadar da  Akifer Su Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yürütülmüştür.