Yuvacık GES Projesi

Yuvacık GES Projesi

Yuvacık İçmesuyu Arıtma Tesisi temizsu tankı üzerine kurulumu yapılan Güneş Enerjisi Santralinde toplam 3.240 adet güneş paneli kullanılmış olup; kurulu gücü 1MW’dır. Devreye alma ve kabul çalışmaları devam eden santralde yıllık yaklaşık 1.323.000 kWh enerji üretimi planlanmıştır.